nanoCAD Pro 11

 

Ukoliko je 3D modeliranje sastavni deo vašeg svakodnvnog rada, nanoCAD Pro je pravi izbor za Vas. Bilo da Vam je potrebno nekoliko stotina licenci za komplentu firmu ili Vam je potrebna samo jedna licenca, nanoCAD Pro nudi nenadmašnu kombinaciju cene, mogućnosti i kvaliteta.

nanoCAD Pro 11 donosi niz novih mogućnosti i unapređenja u odnosu na nanoCAD Plus. nanoCAD Pro je dostupan kao 32-bitna i kao 64-bitna verzija.


Oblaci tačaka

nanoCAD Plus može da uvozi oblake tačaka sačuvaniih u 5 različitih formata:
BIN (TerraSolid), LAS (ASPRS), PTX (Leica), PTS (Leica) i PCD (Point Cloud Library).

pointcloud.jpg

Omogućen je pregled tačaka, kao i izvlačenje preseka.


2D uslovljavanja

Podesite ograničenja i relacije između objekata na crtežu.

constr

Moguće je definisati odnose između objekata na crtežu i definisati uslove: upravnost, definisana dužina, paralelnost, tangenta itd. Na ovaj način je moguće napraviti "žive" objekte, koji će se menjati u skladu sa pravilima koje ste definisali.

Menadžer parametara omogućava Vam da definišete odnose i uslove putem matematičkih formula. Dovoljno je da promenite jednu vrednost i kompletan crtež će se izmeniti u skladu sa definisanim uslovima.


3D modeliranje solida

nanoCAD Pro donosi alate za 3D modeliranje koji su slični Autodesk Inventor-ovim alatima.

3D.png

Tokom rada u 3D prostoru, pojavljuje se poseban prozor - 3D History, koji sadrži stablo u kojem je pikazana istorija kreiranja modela.