Construction

MODUL

menu logos 84 ConstrnanoCAD-ov Construction Module proširuje nanoCAD platformu sa AEC alatima za crtanje i bibliotekom standardnih parametarskih elemenata. Dizajniran je da automatizuje izradu građevinskih crteža i dokumentacije.

Možete rentirati licencu na 1 ili 3 godine.

Ukoliko se odlučite za rentiranje na 3 godine, nakon isteka treće godine vam ostaje trajna licenca nanoCAD-a!

Dostupne su komercijalne, školske i probne licence.

Sistemski zahtevi

Šta dobijate?

Profesionalnu CAD platforma zasnovanu na standardnom DWG formatu

NanoCAD platforma je vrhunski alat za kreiranje, uređivanje, kontrolu, deljenje i upravljanje CAD modelima. On se trenutno prebacuje između trake i klasičnih stilova CAD interfejsa tako da možete odmah da počnete da radite sa njim. nanoCAD podržava sve aktivne verzije DWG-a, najpopularnijeg formata na svetu za čuvanje CAD crteža - sve od trenutno aktuelnog DWG-a 2018, pa do DWG R11.
Registrovani korisnici nanoCAD-a uvek dobijaju besplatnu tehničku podršku.

Construction set alata

nanoCAD-ov Construction Module dodaje AEC pomoćne programe za crtanje nanoCAD platformi, zajedno sa bibliotekom standardnih parametarskih elemenata. Dizajniran je za automatizaciju izrade arhitektonsko-građevinskih crteža i pripreme dokumentacije, Sa modulom konstrukcije dobijate:

 • AEC elementi dizajna
 • Biblioteka parametarskih objekata
 • Moćan uređivač tabela
 • Arhitektonski rasporedi
 • Skaliranje objekata
 • Pametno uređivanje
 • Hvatanje predmeta
 • Tehnička podrška
 • Prilagodljiv korisnički interfejs
 • Otvorite API
 • Godišnja ažuriranja

Novine u Construction modulu

 • BCF
 • Dodata je gustina u Biblioteku materijala
 • Novi tipovi veza

Mogućnosi Construction modula

Image

Pametni objekti

Modul konstrukcije uključuje ogroman broj pametnih objekata za crtanje za automatizaciju rutinskih operacija kao što su generisanje rasporeda, preseka i razradu projekta:

 • Baza parametarskih elemenat
 • Urednik tehničkih specifikacija
 • Prelomi za skrivanje osnovne geometrije
 • Označavanje stalnih spojeva
 • Prizemne granice
 • Oznake nivoa
 • Oznake preseka i izgleda
 • Beleške

 

Pametni alati za crtanje i uređivanje

Pametni alati za crtanje i uređivanje

Modul Konstrukcija pretvara entitete koji izgledaju kao tabele (linije i tekst) u objekte tabele. Nudi uslužne programe za automatsko numerisanje objekata za crtanje, povećanje i smanjenje izabranih oblasti i kreiranje prilagođenih objekata sa parametarskim svojstvima.

 • Definišite prilagođene obrasce šrafiranja u *.pat datotekama
 • Nacrtajte potpuno prilagođene nizove objekata
 • Napravite i izračunajte nizove ploča
 • Definišite rasporede otvora
 • Izvršite napredne proračune koristeći ugrađeni kalkulator
 • Izvršite statiške proračune greda
 • Izračunajte geometrijska svojstva korisnički definisanih preseka
Moćan uređivač tabela

Moćan uređivač tabela

Modul Construction ima veoma moćan ugrađeni uređivač tabela koji generiše tabele bilo koje složenosti. Korisnici mogu da konvertuju tabele uvezene iz drugih CAD programa u nanoCAD-ov sopstveni format. Takođe, prepoznaje tabele napravljene od objekata. Tabele imaju sledeće funkcije:

 • Uređivanje tabela na mestu
 • Skiciranje olovkom u ćelijama
 • Stilovi ćelija koji određuju stilove teksta, poravnanja, težine linija, zaokruživanje vrednosti
 • Zaglavlja i podnožja tabele
 • Proračuni između ćelija
 • Direktna interakcija sa Clipboard-om, Excel-om i Open Office-om
Automatski izveštaji

Automatski izveštaji

Modul Construction kreira izveštaje iz lista, specifikacija i podataka o objektima u crtežima. Izveštaji pristupaju podacima ekstrahovanim iz objekata, arhitektonskih komponenti, elemenata dizajna, blokova sa atributima i biblioteke delova modula Construction. Sve promene u crtežu će biti ažurirane.

 • Generišite analize direktno iz prostorija na crtežima
 • Automatski ažurirajte izveštaje kako se svojstva objekata menjaju
 • Sačuvajte izveštaje kao šablone za upotrebu u drugim crtežima, da biste generisali iste vrste izveštaja i analiza
 • Funkcije su dostupne svim korisnicima, bez potrebe za programiranjem
Asocijativnost 3D modela i crteža

Asocijativnost 3D modela i crteža

Modul Construction omogućava crtanje planova koriteći specifične alate i objekte:

 • Pravi i lučni zidovi se automatski spajaju
 • Prilagođeni šabloni za zidove koji imaju definisanu geometriju, atribute i različite slojeve
 • Zidove je moguće uređivati komandama za isecanje, prekid ili nasavljanje
 • Umetanje prozora i vrata pomoću ugrađene baze komponenti
 • Postavite prostorije i prostore na planove, sa prilagođenim atributima
 • Automatsko izračunavanje i kreiranje analiza prostorija
 • Umetanje elemenata enterijera korišćenjem baze šablona
 • Generisanje 3D modela i dokumentacije u IFC formatu pomoću Project Manager-a
Instalacije

Instalacije

Modul Construction uključuje skup alata za crtanje instalacija, kao što su interne komunikacije, HVAC i snabdevanje gasom, sa šablonima za pravce, opremu i konektore.

Parametarski iokviri i tablice

Parametarski iokviri i tablice

Modul Construction omogućava crtanje okvira i tablica koji su parametarski. Ovo vam štedi vreme kada dovršavate crteže:

 • Okviri crteža koriste namenske gripove i prekidače da promene svoju veličinu, format i orijentaciju
 • Specijalni gripovi menjaju aspekte tablica
 • Tablice je moguće popuniti sa tekstom za višekratnu upotrebu u drugim tablicama

Pored kolekcije unapred napravljenih okvira crteža i tablica, možete kreirati sopstvene parametarske okvire i tablice  pomoću Format and Stamp čarobnjaka.

Biblioteka parametarskih delova

Biblioteka parametarskih delova

Construction Module dolazi sa ugrađenom bibliotekom koja sadrži veliki broj parametarskih delova i šablona. Svaki parametarski objekat ima svoj skup tabela veličine, načina prikaza i ponašanja. Pošto je to otvorena baza podataka, parametarski objekti se mogu uređivati pomoću alata MechWizard.

Biblioteka parametarskih delova sadrži sledeće komponente:

 • Šabloni za zidove, prozore i vrata
 • Betonske temelje, grede i stubove
 • Čelične profile po ISO, IS, DIN, GOST standardima
 • Pričvršćivači u ISO, DIN, IS, CSN, PN/M, GOST standardima
 • Crtanje okvira i tablica
Izmena podešavanja

Izmena podešavanja

Modul Construction ima fleksibilan pristup podešavanjima objekata. Svi unapred konfigurisani elementi omogućavaju da se moduli mogu redefinisati pomoću prozora za podešavanja objekta, prema zahtevima dizajnerskih firmi, a zatim kopirati na sve radne stanice.

Izmena razmere

Izmena razmere

Modul Construction podržava crteže sa prikazom u različitim razmerama. Sa samo dva klika možete podesiti razmeru crteža, kako za određene objekte, tako i za cele crteže. Skala simbola automatski prilagođava veličine teksta, dimenzije i tipove linija u prostoru modela i u izgledima koristeći okvire za prikaz.

Napravite svoje parametarske objekte

Napravite svoje parametarske objekte

Parametrijski objekti su poboljšanje u odnosu na dinamičke blokove, jer sadrže ne samo gripove za promenu blokova, već nude i dijaloške okvire sa izborom opcija. Master of Objects vam omogućava da uređujete stavke biblioteke i kreirate parametarske objekte prema vašim potrebama.

Napravite sopstvene dijaloge

Napravite sopstvene dijaloge

Lakše je manipulisati objektima pomoću okvira za dijalog. Dizajner obrazaca vam omogućava da kreirate dijaloške okvire za pokazivače, blokove, nanoCAD tabele i prilagođene objekte. Pomoćne varijable za objekte se mogu uneti u formu i rasporediti po vama pogodnom redosledu.

Parametrijski elementi dizajna

Parametrijski elementi dizajna

Modul Construction koristi objekte koji prate unapred postavljena pravila zasnovana na zahtevima projektovanja arhitektonsko-građevinskih objekata. Svi elementi crteža koji čine AEC objekte (kao što su zarezi, linije i tekst) sadrže parametre koji kontrolišu njihov prikaz i geometrijske konfiguracije.

O nama

Od svog osnivanja 2008. godine, Nanosoft se bavi aktivnim razvojom nanoCAD-a kao pristupačne i u isto vreme moćne zamene za AutoCAD.

LIMIS doo je od 2018. godine zvanični distributer nanoCAD-a za teritorije Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, BiH, Crne Gore, Rumunije, Albanije i Grčke.

 

nanoCAD reseller

Kontakt

LIMIS doo
Veljka Dugoševića 89
22400 Ruma,
Srbija.
Telefon: +381 22 210 13 22
Faks: +381 22 478 514
E-mail: office@limis.rs

 
Mi koristimo kolačiće
Koristimo kolačiće na našoj veb stranici. Neki od njih su neophodni za rad sajta, dok nam drugi pomažu da poboljšamo ovaj sajt i korisničko iskustvo (kolačići za praćenje). Možete sami da odlučite da li želite da dozvolite kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći da koristite sve funkcije sajta.